Oktobar 2019

Život Josifa (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Ali Gospod beše sa Josifom…” (1. Mojsijeva 39:21) Poglavlje 38 predstavlja blago skretanje od Josifove priče. Tu čitamo kako je Juda učinio preljubu sa svojom snahom, Tamarom, i kako je Tamara rodila blizance (38:29,30). Interesantna stvar ovde jeste da je kroz jednog od tih blizanaca – Faresa – rođena Marija, Isusova…

Život Josifa (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Hajde da ga prodamo ovim Ismailjcima, pa da ne dižemo ruke na njega, jer nam je brat, naše je telo…”” (1. Mojsijeva 37:27) Hajde da pogledamo sada Josifov život. On je bio jedanaesti od dvanaest Jakovljevih sinova. Vidimo ovde da Jakov pravi istu grešku kao i njegov otac pre njega. On…

Život Jakova (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Tada mu reče: više se nećeš zvati Jakov, nego Izrael, jer si se junački borio i s Bogom i s ljudima, i preovladao si.” (1. Mojsijeva 32:28) Bog nije ostavio Jakova. On je bio rešen da slomi Jakova da bi ga blagoslovio. Ali, kako Bog to čini? On dozvoljava Jakovu da…

Život Jakova (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “I dođe na jedno mesto i onde zanoći, jer sunce beše zašlo; i uze kamen na onom mestu i metnu ga sebi pod glavu, i zaspa na onom mestu.” (1. Mojsijeva 28:11) U poglavlju 28 čitamo kako je Jakov otišao iz svog doma. Rebeka ga je poslala kod svog brata Lavana…