Oktobar 2013

Bog je dobar

Milenko Isakov “A On (Isus) reče mu: što me zoveš dobrim? Niko nije dobar osim jednoga Boga!” (Matej 19:17) Spasenje koje danas posedujemo u Isusu Hristu i svaki blagoslov koji, kao Božija deca, uživamo i imamo jeste rezultat Božije dobrote. Bog je dobar Bog! Sigurno smo imali prilike da doživimo neko dobro od naših bližnjih,…

Božije neispitljive stvari

Milenko Isakov “On čini stvari velike i neispitljive i divne, kojima nema broja” (Jov 9:10) Misli i putevi Božiji su daleko viši od naših misli i puteva (Isaija 55:8-9). Kada bi mogli da razumemo sve što Bog radi, onda to ne bi bio istinski Bog, već bog naše mašte. Suočavamo se sa raznim situacijama u…

Obožavanje u duhu i istini

Milenko Isakov “Ali ide vreme i već je nastalo, kad će se pravi bogomoljci moliti Ocu duhom i istinom, jer Otac hoće takvih bogomoljaca.” (Jovan 4:23) Prošli put smo razmišljali o Hristovoj poniznosti i videli smo našu veliku potrebu da svakodnevno učimo od Njegove poniznosti. Isus je rekao da ne postoji učenik koji je iznad…

Hristova poniznost (1)

Milenko Isakov “…nego je ponizio sâm sebe uzevši obličje sluge” (Filibljanima 2:7) Pre dve sedmice smo započeli ovu temu i danas želimo da nastavimo da razmišljamo o poniznosti koju je naš Gospod posedovao dok je živeo na zemlji. Nedostatak poniznosti jeste uzrok mnogih neslaganja i sukoba među vernicima. Vređanje, nepraštanje i očekivanje da se naša…