Oktobar 2009

Sila molitve

Milenko Isakov „Hoću dakle da molitve čine ljudi na svakom mestu, Podižući svete ruke bez gnjeva i premišljanja.“  (1.Tim.2:8) Iako mnogi ljudi žele da se predstave na takav način da su dovoljni sami sebi i da im ne treba ničija pomoć (što jeste rezultat ponosa njihovih srca), mi smo ipak samo ljudi sa mnogo potreba…

Nanovo rođenje

Milenko Isakov „Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti Carstva Božijeg“  (Jovan 3:3) Nauka definiše život kao najvišu formu kretanja materije i kao najsloženiju i najznačajniju pojavu prirode. Da, svaki oblik života je zaista čudesna pojava. Različite forme života je mogao da osmisli i…

Božija obećanja su uslovljena

Milenko Isakov „…kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja da njih radi imate udeo u Božijoj prirodi, ako uteknete od telesnih želja ovoga sveta“  (2. Petrova 1:4) Kada u nekoj državi treba da se izabere predsednik, obično svaki kandidat raspolaže određenim argumentima dajući velika obećanja narodu. Svaka politička stranka obećava bolje vreme. Ljudi obično ukazuju…

Jesmo li deo Božijeg ostatka?

Milenko Isakov „…A On će reći: kažem vam: ne poznajem vas otkuda ste; odstupite od mene svi koji nepravdu činite“  (Luka 13:27) Ogromna je privilegija što u Bibliji imamo informacije koje se tiču budućnosti naše planete i svega što Bog ima u nameri da uskoro učini. Bezumno je, dragi prijetelju, neozbiljno shvatiti reči koje je Gospod Isus…

Nepravednici neće naslediti Božije carstvo

Milenko Isakov „…A On će reći: kažem vam: ne poznajem vas otkuda ste; odstupite od mene svi koji nepravdu činite“  (Luka 13:27) Ogromna je privilegija što u Bibliji imamo informacije koje se tiču budućnosti naše planete i svega što Bog ima u nameri da uskoro učini. Bezumno je, dragi prijetelju, neozbiljno shvatiti reči koje je Gospod Isus…