Novembar 2019

Slomljenost

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Spazivši kako jedan Egipćanin tuče jednog od njegove jevrejske sabraće, Mojsije se osvrnu ovamo-onamo, pa kad vide da nema nikog, ubi Egipćanina i zakopa ga u pesak.” (2. Mojsijeva 2:11-12) U drugom poglavlju čitamo o vremenu kada je Mojsije izašao da izbavi Izraelce od Egipćana. On je video kako Egipćanin bije…

Izbavljenje iz Egipta (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “A sad, hajde! Šaljem te faraonu, da moj narod, Izraelce, izvedeš iz Egipta.” (2. Mojsijeva 3:10) Ono što sve škole u Egiptu nisu mogle da nauče Mojsija, on je naučio u pustinji čuvajući stada i radeći za svog tasta. Na kraju tih 40 godina Mojsije je toliko slomljen da onaj koji…

Izbavljenje iz Egipta (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Tada faraon zapovedi svem svom narodu: Svako jevrejsko muško novorođenče bacite u Nil, a žensko ostavite u životu” (2. Mojsijeva 1:22) Ako je 1.Knjiga Mojsijeva nazvana Knjigom Postanka, onda 2.Knjigu Mojsijevu možemo nazvati „Rođenjem nacije“ – nacije Izraela. Videli smo početke toga u 1.Knjizi Mojsijevoj. Sada je vidimo kao punopravnu naciju….

Život Josifa (3)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Vi ste mislili zlo po mene, ali je Bog mislio dobro…” (1. Mojsijeva 50:20) Kada je nastala velika glad u zemlji, Jakov je rekao svojim sinovima da idu u Egipat i nabave hranu. Kada negde nastane glad, treba da ideš po hranu kod onih koji su bili mudri pre nego što…