Novembar 2018

Bacati brige Gospodu

Milenko Isakov „Sve svoje brige bacite na Njega, jer se On brine za vas” (1.Petrova 5:7) Prošli put smo videli da Bog čezne da nam dâ život pokoja i mira. Uslov sa naše strane za takav život jeste poniznost. Treba da se ponizimo pod Božijom silnom rukom. Ponekad smo slepi da primetimo Njegovu ruku. Mislimo…

Ponizan pod Božijom rukom

Milenko Isakov „Ponizite se dakle pod silnu ruku Božiju, da vas povisi kad dođe vreme” (1.Petrova 5:6) Poniznost je jako važna osobina hrišćanina. Nijedno društvo ne može da funkcioniše na ispravan način i po Božijoj volji, ako članovi tog društva nisu međusobno ponizni. Poniznost je zapravo osobina koja čuva mir i red u svakom društvu,…

Dve perspektive na hrišćanski život

Milenko Isakov „A Bog svake milosti koji vas je pozvao u svoju večnu slavu u Hristu, okrepiće vas posle vašeg kratkog stradanja, i učiniti vas čvrstima, jakima i postojanima. Njemu moć do veka! Amin!” (1.Petrova 5:11) Postoje dva načina življenja hrišćanskog života, odnosno iz dve različite perspektive možemo posmatrati Božiju Reč i sve što nam…

Obeležja kultizma (4)

Milenko Isakov “Stojte dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti.” (Galatima 5:1) Danas ćemo završiti razmatranje karakteristika kultizma. Kao što je bilo spomenuto u prethodnim porukama, kao vernici možemo biti deo hrišćanske zajednice koja ima ispravnu Biblijsku nauku i pobožne, duhovne vođe, a ipak gajiti kultistički…