Novembar 2016

Nerazumni pastiri

Milenko Isakov „Pastiri izgubiše pamet i od Gospoda ne traže pomoć, zato im ništa ne uspeva i sva su im se stada raštrkala.“ (Jeremija 10:21) Danas bih želeo da razmišljamo o negativnom kontekstu starešinstva, odnosno, šta znači ne biti starešina ili pastir po Božijoj volji, a sledeće sedmice ćemo pogledati kako izgleda starešina koji je…

Grad čiji zidar je Bog

Milenko Isakov „…jer čekaše grad koji ima temelje, kojemu je zidar i tvorac Bog“ (Jevrejima 11:10) U mnogim delovima sveta prisutan je masovan prelazak stanovništva iz sela u gradove. Ako se posebno posmatraju mlađe generacije, sve je popularnije živeti u gradu. Mladi ljudi smatraju da će u gradu imati kvalitetniji i ispunjeniji život. Oni se…

Ne biti pristrasan

Milenko Isakov „…ako li gledate ko je ko, greh činite…“ (Jakov 2:9) Svakom Božijem stvorenju je data važna svrha i smisao. Međutim, iako sunce, mesec, zvezde, biljni i životinjski svet dokazuju Božije veličanstvo, sva ta stvorenja ne mogu da nam objasne Božiji karatker. Jedino je čovek taj koji je stvoren prema Božijem obličju (1.Mojs.1:27). Bog…

Prošlost nije presudna

Milenko Isakov “…Ali jedno činim: zaboravljajući ono što je za mnom, a pružajući se onom što je preda mnom, hitam ka cilju, da dobijem nagradu radi koje me je Bog u Hristu Isusu pozvao na nebo.” (Filibljanima 3:13,14) Bog je stvorio naše razume sa vrlo dobrim pamćenjem. Postoje ljudi koji se jako dobro sećaju događaja iz…