Novembar 2016

Nerazumni pastiri

Milenko Isakov „Pastiri izgubiše pamet i od Gospoda ne traže pomoć, zato im ništa ne uspeva i sva su im se stada raštrkala.“ (Jeremija 10:21) Danas bih želeo da razmišljamo o negativnom kontekstu starešinstva, odnosno, šta znači ne biti starešina ili pastir po Božijoj volji, a sledeće sedmice ćemo pogledati kako izgleda starešina koji je …

Nerazumni pastiri Прочитај више »

Ne biti pristrasan

Milenko Isakov „…ako li gledate ko je ko, greh činite…“ (Jakov 2:9) Svakom Božijem stvorenju je data važna svrha i smisao. Međutim, iako sunce, mesec, zvezde, biljni i životinjski svet dokazuju Božije veličanstvo, sva ta stvorenja ne mogu da nam objasne Božiji karatker. Jedino je čovek taj koji je stvoren prema Božijem obličju (1.Mojs.1:27). Bog …

Ne biti pristrasan Прочитај више »