Novembar 2011

Izobilje u nadi

Milenko Isakov „A Bog nada da vas ispuni svakom radošću i mirom u veri, da imate izobilje u nadu silom Svetog Duha” (Rimljanima 15:13)   U ovom stihu apostol Pavle naziva Boga jednim posebnim imenom – Bog nade. To je slavna titula našeg Boga koja se pojavljuje samo na jednom mestu u Bibliji, ovde u…

Najponizniji su najveći

Milenko Isakov „…nego koji je najveći među vama neka bude kao najmanji, i koji je starešina neka bude kao sluga.” (Luka 22:26)     U 22.poglavlju Evanđelja po Luci opisuje se kako je Gospod Isus rekao Jovanu i Petru da pripreme pashu. Pasha ja bio veliki jevrejski praznik u kome su se Izrailjci podsećali velikog…

Volimo onoliko koliko nam je oprošteno

Milenko Isakov „Zato kažem ti: opraštaju joj se gresi mnogi, jer je veliku ljubav imala; a kome se malo oprašta ima malu ljubav.” (Luka 7:47)   U sedmom poglavlju Evanđelja po Luci Božija Reč nam kaže kako je jedan farisej molio Isusa da dođe kod njega na obrok. Fariseji su bili smatrani duhovnom elitom tadašnjeg…

Valaamov put

Milenko Isakov „…imaju srce naučeno lakomstvu, deca kletve; ostavivši pravi put, zađoše i idu putem Valaama Vosorova kome omilje plata nepravedna.” (2.Pet.2:14,15)   Prošli put smo videli da je lakomstvo neispravna želja ili ljubav za dobitkom ili bogatstvom koje prevazilazi naše životne potrebe. Takođe smo razgledali reči Gospoda Isusa koje je uputio čoveku koji Ga…