Novembar 2010

Praktičan deo pokajanja

Milenko Isakov „Ušima slušah o tebi, a sada te oko moje vidi. Zato poričem i kajem se u prahu i pepelu” (Jov 42:5,6) Bog je posvedočio za Jova da je dobar, pravedan, bogobojazan i da se uklanja od zla. Dakle, to nije bilo mišljenje nekog čoveka ili grupe ljudi. To je bilo mišljenje sâmog Boga….

Delo Božijih ruku

Milenko Isakov „Je li ti milo da činiš silu, da odbacuješ delo ruku svojih i savet bezbožnički obasjavaš?” (Jov 10:3) Ovo pitanje je postavio čovek za koga je Bog posvedočio da je dobar, pravedan, bogobojazan i da se uklanja od zla. Život tog čoveka je bio toliko uzvišen da je Bog mogao da se pohvali…

Ne dajite mesta đavolu

Milenko Isakov „Niti dajite mesta đavolu” (Efescima 4:27) Jednom prilikom sam na internetu poručio besplatnu literaturu na temu evanđelja. Posle par dana stiglo mi je nekoliko skripti na kućnu adresu. Između ostalog, tamo je bilo objašnjeno nešto u smislu da Sotona nije stvarna osoba, već samo neki zao uticaj. Zaprepašćujuće je da se takva vrsta…

Sloboda u Hristu

Milenko Isakov „…i srce se njegovo oslobodi na putevima Gospodnjim…” (2.Dnevnika 17:6) Božija Reč govori o Josafatu, caru Judinom, koji je tražio Boga i hodao po Njegovim zapovestima. Gospod je utvrdio carstvo u njegovoj ruci i Josafat je imao veliko blago i slavu. Njegovo srce se oslobodilo na Gospodnjim putevima, te je oborio visine i…