Novembar 2021

Sedam krugova nazadovanja i trinaest sudija (2)

Zac Poonen (preveo Milenko Isakov) „Izraelci opet zavapiše Gospodu, i On im podiže spasitelja – Ehuda, levorukog sina Gere Venijaminovca“ (Sudije 3:15) U knjizi o sudijama vidimo sedam takvih krugova – nazadovanje čiji rezultat je kazna, nakon čega Bog podiže sudiju koji izbavlja Izraelce. Mnogi vernici žive u tom krugu tokom celog života – nazaduju, …

Sedam krugova nazadovanja i trinaest sudija (2) Прочитај више »

Sedam krugova nazadovanja i trinaest sudija (1)

Zac Poonen(preveo Milenko Isakov) „Ali, kada su zavapili Gospodu, On im podiže spasitelja – Otniela, sina Halevovog mlađeg brata Kenaza – da ih spase.“ (Sudije 3:9) U knjizi o sudijama od 3. do 16. poglavlja čitamo o 13 sudija koje je Bog podigao. Četrnaesti sudija bio je Samuilo o kome čitamo u 1.Samuilovoj knjizi. Imena …

Sedam krugova nazadovanja i trinaest sudija (1) Прочитај више »