Mart 2019

Svaka nepravda je greh

Milenko Isakov „Svaka je nepravda greh“ (1.Jovanova 5:17) Prošli put smo započeli sličnu temu i danas ćemo bliže pogledati šta je nepravda iz Božije perspektive. Bog nam je dao svoje merilo – Bibliju. Njegova reč će biti to merilo po kojem će svaka osoba biti suđena u poslednji dan. Uvodni stih kaže da je svaka…

Nepravednici neće ući u Božije carstvo

Milenko Isakov „…A On će reći: kažem vam: ne poznajem vas otkuda ste; odstupite od mene svi koji nepravdu činite“ (Luka 13:27)   Ogromna je privilegija što u Bibliji imamo informacije koje se tiču budućnosti naše planete i svega što Bog ima u nameri da uskoro učini. Bezumno je, dragi prijetelju, neozbiljno shvatiti reči koje…

Usta su ‘ventil’ srca

Milenko Isakov „Jer usta govore od suviška srca“ (Matej 12:34) Ove reči je Isus rekao Farisejima nakon što su prokomentarisali da On isceljuje ljude pomoću Velzevula, kneza đavolskog. Isus ih je otvoreno pitao: „Kako možete govoriti dobro kada ste zli?“ Drugim rečima: “Vaš govor jeste proizvod vaše unutrašnjosti i toga ko smo vi zaista.” Naša usta govore…

Hristovo bogatstvo

Milenko Isakov „…meni najmanjemu od svih svetih dade se ova blagodat da objavim među neznabošcima neiskazano bogatstvo Hristovo“ (Efescima 3:8) Apostol Pavle je sebe smatrao najmanjim od svih svetih! Ko su ustvari ti „sveti“? Poznato nam je da se određeni ljudi iz istorije smatraju „svecima“. Danas postoje i živi ljudi koje su drugi ljudi proglasili „svecima“….