Mart 2015

Slava Božijih dela

Milenko Isakov     “Pravedan je Gospod u svim putevima svojim i svet u svim delima svojim.” (Psalam 145:17) Nastavljamo sa proučavanjem na temu Božije slave. Pre dve sedmice smo razgledali slavu Božije svetosti i videli smo da se Božija svetost jako razlikuje od ljudske svetosti. Prošli put smo razmišljali o slavi Božijeg imena. U…

Slava Božijeg imena

Milenko Isakov   “…ne bojeći se slavnog i strašnog imena Gospoda Boga svog…” (5.Mojsijeva 28:58) Nastavljamo sa razmišljanjem na temu Božije slave koje smo započeli prošle sedmice. Videli smo da reč slava predstavlja nešto što izaziva, nešto što privlači pažnju i što ostavlja snažan utisak na posmatrača. Prošli put smo razgledali slavu Božije svetosti i…

Slava Božije svetosti

Milenko Isakov   “Ko je kao Ti među silnima, Gospode, ko je kao Ti, slavan u svetosti, strašan u hvali, i da čini čudesa?” (2.Mojsijeva 15:11) U narednih nekoliko sedmica razmišljaćemo o Božijoj slavi. Bog je dostojan da bude proslavljen! Onaj koji je sve stvorio za svoju slavu i zadovoljstvo, zaslužuje da bude proslavljen u…

Šta znači biti blagosloven

Milenko Isakov   “Jer ću ga odvesti u zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovim u kojoj teče mleko i med, onde će jesti i nasitiće se i ugojiće se, pa će se onda obratiti ka drugim bogovima i njima će služiti, a za mene neće mariti, i pokvariće zavet moj“ (5.Mojsijeva 31:20)  …