Mart 2014

Sestre za preporuku

Milenko Isakov “Preporučujem vam, pak Fivu, sestru našu, koja je sluškinja kod crkve u Kenhreji…” (Rimljanima 16:1) Vrlo je ohrabrujuće za svaku sestru u Gospodu da pročita ovaj stih. Apostol Pavle preporučuje vernicima u Rimu sestru Fivu i javno daje pohvalno svedočanstvo o njoj. Mi dobro razumemo kako funkcionišu preporuke u poslovnom svetu. Kada steknete…

Sila Božije prisutnosti

Milenko Isakov „A kad sutradan rano ustaše, gle, opet Dagon ležaše ničice na zemlji pred kovčegom Gospodnjim, a glava Dagonu i obe ruke odsečene bijahu na pragu…” (1.Samuilova 5:4) Kada je Samuilo kao dečak služio Gospodu pred sveštenikom Ilijem, Bog mu se javio. Samuilo je dobio strašnu objavu Božije osude Ilijevog doma zbog nevaljalstva njegovih…

Dve strane Božijeg poziva

Milenko Isakov “Veran je Bog koji vas pozva u zajednicu sina svojega Isusa Hrista, Gospoda našega” (1.Korinćanima 1:9) “I reče im: idite po svemu svetu i propovedajte Evanđelje svakom stvorenju” (Marko 16:15) Kada je Pavle pisao Solunjanima rekao im je kakvi su apostoli bili prema njima. 1.Sol.2:10-12 kaže: “Vi ste svedoci i Bog kako sveti i…

Bog daje napredak

Milenko Isakov “Ovako veli Gospod, izbavitelj tvoj, svetac Izrailjev: ja sam Gospod Bog tvoj koji te učim da bi napredovao, vodim te putem kojim treba da ideš.” (Isaija 48:17) Svaki čovek želi sebi uspeh. Svi se dobro osećamo kada uspešno završimo neki posao. To se odnosi na đake koji uspešno završe kontrolni zadatak u školi,…