Mart 2013

Ne Sudija, nego Spasitelj

Milenko Isakov “Jer Bog ne posla Sina svojega na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroz Njega.” (Jovan 3:17)   Ova Reč koju je objavio Gospod Isus jeste velika istina i obećanje! Divna je privilegija živeti u “godini milosti Gospodnje” – u vremenu blagodati Božije. Kada je Isus Hrist prvi put propovedao u sinagogi…

Čistota i od spolja

Milenko Isakov „…Očisti najpre iznutra čašu i zdelu, da budu i spolja čiste“ (Matej 23:26) Gospod Isus se vrlo protivio ljudima koji su stavljali akcenat na spoljašnju formu pobožnosti, a iznutra su bili prljavi i izopačeni. On je takve ljude nazivao licemerima. Iako su od spolja želeli da se prikazuju kao sveti, iznutra nisu bili nimalo…

Pamtiti dobra dela bližnjih

Milenko Isakov “A dobro činiti i davati milostinju ne zaboravljajte; jer se takvim žrtvama ugađa Bogu.” (Jevrejima 13:16) U prošloj poruci smo videli izopačenost naše samoživosti i samocentričnosti. Samo Gospod Isus svojim Duhom može da zameni našu samoživost lepotom Njegovog života. Sami po sebi smo skloni da često mislimo samo na lične interese i da…

Izopačenost naše sebičnosti

Milenko Isakov “Svi mi kao ovce zađosmo, svaki od nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na Njega bezakonje svih nas.” (Isaija 53:6) Isaija ovde prorokuje stotinama godina ranije kako će na Nekoga biti “pušteno” ili bačeno bezakonje i gresi celog čovečanstva. Mi danas znamo da je Isaija govorio o Gospodu Isusu Hristu. On…

Priča o lastama

Milenko Isakov “I ptica nahodi kuću, i lastavica gnezdo sebi gde leže ptiće svoje, kod oltara Tvojih, Gospode nad silama, care moj i Bože moj!” (Psalam 84:3) Danas želim da prepričam jednu poučnu priču iz knjižice “Sluga” koju je pisala Kristina Roj. Daleko, daleko, tamo gde u vreme naše zime cveta drveće i sazreva voće, tamo…