Maj 2015

Ne boj se, samo veruj!

Milenko Isakov „A Isus odmah čuvši reč što rekoše, reče starešini: ne boj se, samo veruj“ (Marko 5:36) Gospod Isus je bio pomazan Svetim Duhom dok je hodao ovom zemljom. Činio je dobro i isceljivao sve koje je đavo nadvladao (Dela 10:38). On je došao da svojom smrću satre vladara države smrti (Jevr.2:14) i da raskopa…

Jagnje

Milenko Isakov „ I videh, i gle…jagnje stajaše kao zaklano…“ (Otkrivenje 5:6) Apostol Jovan je dobio otkrivenje u vezi događaja koji će uslediti na samom završetku vremena. U 4.poglavlju knjige Otkrivenja on opisuje kako je video prestol na kome je Neko sedeo. Slava tog prestola je bila očigledna. Iz njega su izlazile munje, gromovi i glasovi. Ispred…

Predodređenje

Milenko Isakov “Jer koje unapred pozna one i odredi da budu jednaki obličju Sina Njegovog…“ (Rimljanima 8:29) U ovoj poruci ćemo razgledati neke od osnovnih istina koje Božija Reč uči u vezi spasenja i predodređenja. Spasenje jeste dar Božije blagodati koji čovek prima posredstvom vere u Isusa Hrista. Spasenje nikako nije proizvod ljudskih pravednih dela…

Rastanak

Milenko Isakov   “A svih stade veliki plač i zagrlivši Pavla celivahu ga, žalosni najviše za reč koju reče da više neće videti lica njegova, i otpratiše ga u lađu.” (Dela 20:37,38) Ovo je bio rastanak apostola Pavla sa starešinama efeske crkve. On je tamo boravio pune tri godine propovedajući Evanđelje. Bog je potvrdio svoju…

Brak

Milenko Isakov   “Ali hoću da znate da je svakom mužu glava Hristos, a muž je glava ženi, a Bog je glava Hristu.” (1.Korinćanima 11:3) Brak nije ljudska zamisao. Brak potiče iz Božijeg srca, jer je Bog bio taj koji je ustanovio brak kao suštinsku instituciju ljudskog društva. Kada je Bog stvorio nebo i zemlju, sav…