Maj 2010

Nada u Boga

Milenko Isakov „…ali koji se nadaju Gospodu dobijaju novu snagu…“ (Isaija 40:31) Naša tela su stvorena na takav način da se umaraju. Našem telu je potreban odmor. Bog je ustanovio na zemlji smenjivanje videla i mraka. Kada nije bilo električne energije, ljudi su išli na odmaranje brzo nakon sumraka, a kada je svanjivalo polazili su …

Nada u Boga Прочитај више »

Duhovni rat

Milenko Isakov „…jer naš rat nije s krvlju i telom…“ (Ef.6:12) Bog nije Bog bune, nego Bog mira (1.Kor.14:33). Možda se pitamo zašto onda toliko sukoba i nesporazuma među ljudima. Zašto toliko nesporazuma čak i među hrišćanima koji govore da poznaju i pripadaju Bogu mira? Nameće nam se jedno pitanje. Ko je ustvari uzrok svih …

Duhovni rat Прочитај више »

Pristrasnost

Milenko Isakov „…ako li gledate ko je ko, greh činite…“ (Jakov 2:9) Svakom Božijem stvorenju je data važna svrha i smisao. Međutim, iako sunce, mesec, zvezde, biljni i životinjski svet dokazuju Božije veličanstvo, sva ta stvorenja ne mogu da nam objasne Božiji karatker. Jedino je čovek taj koji je stvoren prema Božijem obličju (1.Mojs.1:27). Bog …

Pristrasnost Прочитај више »

Sveti Duh

Milenko Isakov „…da obećanje Duha primimo kroz veru“ (Gal.3:14) Danas u hrišćanstvu postoji velika konfuzija u vezi Svetog Duha. Postoje razni odgovori na pitanja ko je Sveti Duh, šta On radi i kako deluje. Postoje grupe koje ne veruju da je Sveti Duh osoba. Međutim, na osnovu Božije Reči jasno možemo zaključiti da Sveti Duh …

Sveti Duh Прочитај више »