Jun 2017

Poruka mladima

Milenko Isakov „Niko da ne postane nemarljiv za tvoju mladost, nego budi ugled vernima u reči, u življenju, u ljubavi, u duhu, u veri, u čistoti.“ (1.Timotiju 4:12) Danas mi je posebno na srcu da uputim poruku tinejdžerima i mladima. Živimo u vreme ogromnog nemorala i nečistote. Mladi su u velikom iskušenju da padaju pod …

Poruka mladima Прочитај више »

Biti krotak

Milenko Isakov „Krotost vaša da bude poznata svim ljudima“ (Fil.4:5) Bog može da nas uči svojim putevima jedino kada smo krotki pred Njim. Psalam 25:8,9 kaže: „Dobar je i pravedan Gospod; toga radi pokazuje grešnicima put. Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem Njegovim.“ Duhovna istina i Božiji putevi sakriveni su od „premudrih i razumnih“ i ponosnih ljudi (Luka 10:21). Bog …

Biti krotak Прочитај више »