Jun 2014

Dva razloga za slavljenje Boga

Milenko Isakov “Dostojan si, Gospode da primiš slavu i čast i silu; jer si ti sazdao sve i po volji Tvojoj jeste i stvoreno je” (Otkrivenje 4:11) “Blagosiljajte, narodi, Boga našega, i glasite hvalu Njemu. On je darovao duši našoj život, i nije dao da poklizne noga naša.” (Psalam 66:8,9)   Postoji mnoštvo razloga za slavljenje…

Dvoličnost

Milenko Isakov “…onda poče najpre govoriti učenicima svojim: čuvajte se kvasca farisejskog koji je licemerje” (Luka 12:1) Licemerstvo ili dvoličnost je greh koji je Isus najviše osuđivao. Dvoličnost možemo definisati kao izopačenu osobinu pri kojoj se čovek od spolja prikazuje u boljem svetlu nego što je to njegova unutrašnja realnost. Svi ljudi imaju kapacitet da praktikuju tu…

Usta govore od suviška srca

Milenko Isakov „Jer usta govore od suviška srca“ (Matej 12:34) Ove reči je Isus rekao Farisejima nakon što su prokomentarisali da On isceljuje ljude pomoću Velzevula, kneza đavolskog. Isus ih je otvoreno pitao: „Kako možete govoriti dobro kada ste zli?“ Drugim rečima: “Vaš govor jeste proizvod vaše unutrašnjosti i toga ko smo vi zaista.” Naša usta govore…

Ispovedanje greha

Milenko Isakov „Ispovedajte dakle jedan drugome grehe i molite se Bogu jedan za drugoga, da ozdravljate; jer neprestana molitva pravednoga mnogo može pomoći.“ (Jakov 5:16) Prošli put smo videli da je Gospod Isus naš zastupnik koji sedi sa desne strane Ocu na nebu i posreduje za nas. Jedino zbog Njegove pravednosti i Njegovog dovršenog dela…