Jul 2020

Žrtva za greh (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Ako ko zgreši nehotice i učini nešto što je Gospod zabranio da se ne čini…„ (3. Mojsijeva 4:2) Četvrti prinos bila je žrtva za greh (poglavlje 4). Vrlo je interesantno primetiti da se ovde spominje samo „nehotičan greh“. „Ako ko zgreši nehotice i učini nešto što je Gospod zabranio da se …

Žrtva za greh (1) Прочитај више »

Tuđa vatra

Zac Poonen (Preveo Milenko Isakov) “…Oni prinesoše pred Gospodom oganj tuđ,  a to im On ne beše zapovedio.“ (3. Mojsijeva10:1) Šta rade Hrišćani kada ne žele da plate cenu predavanja svog tela kao žrtvu paljenicu, a ipak žele da dobiju vatru? Oni proizvode lažnu vatru – falsifikat. Upravo to vidimo u 3.Mojs.10:1,2 – “Nadav i …

Tuđa vatra Прочитај више »

Predati svoje telo u žrtvu Bogu

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Stoga vas, braćo, zaklinjem Božijim milosrđem,da svoja tela prinesete na živu, svetu, Bogu prijatnu žrtvu;to da bude vaše duhovno služenje Bogu.“ (Rimljanima 12:1) Pavle nas ohrabruje da to činimo u Rim.12:1. “Predajte svoja tela kao živu i svetu žrtvu Bogu…da biste mogli ispitati koja je volja Božija” – isto kao što …

Predati svoje telo u žrtvu Bogu Прочитај више »