Jul 2019

Vavilon (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Zatim rekoše: ‘Hajde da sagradimo sebi grad i kulu s vrhom do nebesa. Stecimo time sebi ugled, da se ne bismo rasejali po zemlji’.” (1.Mojsijeva 11:4) U Vavilonu može postojati veliko jedinstvo. Ovde kaže da je cela zemlja koristila isti jezik (11:1) – ne samo isti jezik u smislu sporazumevanja, nego isti jezik…

Vavilon (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Kušu se rodio i Nimrod, koji je bio prvi silnik na zemlji. On je bio vešt lovac pred Gospodom. Zato se kaže: ‘Vešt lovac pred Gospodom kao Nimrod’ Prva uporišta njegovog carstva bila su Vavilon, Ereh…” (1.Mojsijeva 10:8-10) U poglavlju 10 vidimo nastavak dva toka koja su započela Kajinom i Aveljem…

Dva čoveka koja su hodala sa Bogom (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Noje je bio čovek pravedan, besprekoran među ljudima svoga naraštaja, i živeo je čineći ono što je po Božijoj volji.” (1.Mojsijeva 6:9) Bog je rekao Noju da sagradi barku i Noje je odmah počeo da je gradi. On nije pitao Boga ko će finansirati tu barku. Da je pitao, Bog bi…

Dva čoveka koja su hodala sa Bogom (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “I živeći Enoh jednako po volji Božijoj nestade ga, jer ga uze Bog” (1.Mojsijeva 5:24) Videli smo primer dvojice ljudi koji su hodali sa đavolom – Adam i Kain. Sada pogledajmo dva čoveka koja su hodala sa Bogom – Enoh i Noje. U poglavlju 5 osam puta čitamo izraz „i on je…