Jul 2017

Jedinstvo

Milenko Isakov „Starajući se držati jedinstvo duha u svezi mira” (Efescima 4:3) Nedavno sam imao priliku da doživim kako petoro dece ispod sedam godina udruženim snagama guraju automobil težine skoro dve tone. Ta deca su imala zajednički cilj i bila su jedinstvena u želji da ostvare taj cilj. Njihov primer podseća na silu jedinstva među…

Teško vama…

Milenko Isakov “Ali teško vama bogati, jer ste već primili utehu svoju. Teško vama siti sad, jer ćete ogladneti. Teško vama koji se smejete sad, jer ćete zaplakati i zaridati. Teško vama kada stanu svi dobro govoriti za vama, jer su tako činili i lažnim prorocima ocevi njihovi“ (Luka 6:24-26) Gospod Isus u svom propovedanju…

Računati na stradanje

Milenko Isakov „…nego ako dobro čineći muke trpite, ovo je ugodno pred Bogom“ (1.Petrova 2:20) Možda smo imali priliku da se sretnemo sa ljudima koji veruju da će ljudi istinski predani Bogu uvek biti priznati, poštovani i cenjeni od drugih vernika i da niko neće moći da ih optuži i okrivi, ili da kaže za…

Uticaj komentarisanja

Milenko Isakov “I od toga dana Saul gledaše popreko Davida.” (1.Samuilova 18:9) U 18.poglavlju 1.Samuilove knjige opisuju se žene iz raznih gradova u Izraelu koje su uz pevanje slavile pobedu Izraelskog naroda nad Filistejima. One su govorile kako je Saul pobio hiljadu neprijatelja, a David svojih deset hiljada. Kada je Saul čuo njihov komentar, razgnjevio…