Jul 2016

Ljubav prema novcu

Milenko Isakov „Jer je koren svih zala srebroljublje kojemu neki predavši se zađoše od vere i na sebe navukoše muke velike“ (1.Timotiju 6:10) Možda nam se u prvi mah čini da samo bogati ljudi mogu biti srebroljupci. Nekako spontano dolazimo do zaključka da ne možemo biti srebroljupci ako nemamo mnogo novca. Međutim, da li znate…

Nasledstvo Božijih sluga

Milenko Isakov „Nikakvo oružje načinjeno protiv tebe neće biti srećno, i svaki jezik koji se podigne na te na sudu saprećeš. To je nasledstvo sluga Gospodnjih i pravda njihova od mene, veli Gospod” (Isaija 54:17) Božija Reč kaže da se kuća i imanje nasleđuje od otaca (Priče 19:14). U svetu je uobičajeno da se imovina…

Sotona je prevarant

Milenko Isakov “On je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad laž govori svoje govori: jer je laža i otac laži.” (Jovan 8:44) Užasan je osećaj spoznati da te je neko prevario! Niko ne voli da bude prevaren, ali čovekova nesvesnost da je prevaren može dugo da…

Četiri stanja srca

Milenko Isakov „…jer ne gledam na ono što čovek gleda; čovek gleda što je na očima, a Gospod gleda na srce“ (1.Sam.16:7) Gospod Isus je mnogo govorio u pričama. Svaka Njegova priča ima određenu duhovnu poruku za nas. On je došao da objavi kakvo je nebesko carstvo i na koji način možemo postati i biti…