Januar 2019

Isusov učenik se ne vređa

Milenko Isakov “…jer će ljudi biti samoljubivi, srebroljubivi… više će voleti nasladu nego Boga.” (2.Timotiju 3:2-4)) U 2.Tim.3 spominje se četiri vrste ljubitelja: ljubitelji sebe, ljubitelji novca, ljubitelji naslade (požude) i ljubitelji Boga! Četiri vrste ljubitelja, a samo jedna je ispravna. Istinski hrišćanin mora biti ljubitelj Boga, ali umesto da bude ljubitelj Boga, on će…

Vernost u skrivenom životu

Milenko Isakov “…a mudre su sa svojim svetiljkama uzele i ulje u posudama” (Matej 25:4) U Mateju 25:1-13 Isus je ispričao priču o deset devojaka. Primetite da nijedna devojka nije bila kurva (pogledajte Jakov 4:4 radi definicije duhovnog kurvarstva). Sve one su bile devojke. Drugim rečima, imale su dobro svedočanstvo pred ljudima. Njihove svetiljke su…

Nestalnost zemaljskog bogatstva (2)

Milenko Isakov „Bogatima na ovom svetu zapovedaj da se ne ponose niti uzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga živoga koji nam sve daje izobilno na užitak” (1.Timotiju 6:17) Nastavljamo sa razmišljanjem koje smo počeli prošle sedmice. Svi mi posedujemo određene materijalne stvari i to samo po sebi ne predstavlja problem. Naš stav prema materijalnim…

Nestalnost zemaljskog bogatstva (1)

Milenko Isakov „Bogatima na ovom svetu zapovedaj da se ne ponose niti uzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga živoga koji nam sve daje izobilno na užitak” (1.Timotiju 6:17) Gospod Isus je rekao da će oni koji ostanu na Njegovoj besedi biti Njegovi učenici, da će upoznati istinu i da će ih istina osloboditi (Jovan…