Januar 2018

Bogom podržan propovednik (4)

Milenko Isakov „…učeći dakle drugoga, sebe ne učiš” (Rimljanima 2:21) Ovo je četvrta poruka u kojoj nastavljamo sa proučavanjem uslova koje propovednik treba da ispuni da bi bio od Boga podržan. Spomenuli smo da sâmo postavljenje u propovedničku službu u isto vreme ne garantuje da će propovednik biti od Boga priznat i podržan u svom…

Bogom podržan propovednik (3)

Milenko Isakov „…prionuo uz verodostojnu Reč koja je u skladu sa učenjem, da može ispravnim učenjem da bodri druge i uverava protivnike” (Titu 1:9) Nastavljamo danas sa započetom temom pre dve sedmice. Posmatramo uslove koje propovednik treba da ispuni kako bi od Boga bio podržan i priznat. Već smo spomenuli da je glavni uslov ljubav…

Bogom podržan propovednik (2)

Milenko Isakov „Rečju Gospodnjom nebesa se stvoriše, i dahom usta Njegovih sva vojska njihova.” (Psalam 33:6) Prošle sedmice smo započeli sa ovom temom i videli smo da postoje određeni uslovi koje propovednik Božije Reči treba da ispuni kako bi od Boga bio podržan. Već smo spomenuli da je prvi i glavni uslov da propovednik voli…

Bogom podržan propovednik (1)

Milenko Isakov „Kome je god mnogo dato, mnogo će se iskati od njega; a kome predaše najviše najviše će iskati od njega.” (Luka 12:48) Danas u svetu imamo verovatno više propovednika Božije Reči nego ikad. To u isto vreme ne znači da svi koji prenose poruke iz Biblije jesu zaista od Boga potvrđeni i podržani….