Januar 2017

Činiti Božiju volju

Milenko Isakov “Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! ući u carstvo nebesko; nego koji čini po volji Oca mojega koji je na nebesima.” (Matej 7:21) Isus je izrekao ove reči pri kraju Njegove najduže propovedi koja je zapisana u Svetom Pismu, a to je takozvana beseda na Gori koja se nalazi u poglavljima 5-7…

Stecite poniznost

Milenko Isakov “…a svi se slušajte među sobom i stecite poniznost.” (1.Petrova 5:5) Ovih dana sam imao priliku da čitam na fejsbuku više žustrijih rasprava između vernika po nekim teološkim piutanjima. Bog mi je stavio na srce ovu poruku o važnosti poniznosti. Ovo je velika potreba za svakog vernika. Mnogima je teško samo da saslušaju, a…

Sećati se Gospoda Isusa

Milenko Isakov “I starešina nad peharnicima ne opomenu se Josifa, nego ga zaboravi” (1. Mojsijeva 40:23) Poznat nam događaj kada je Josif dospeo u zatvor, ne svojom krivicom. Tamo je sreo dve faraonove sluge, starešinu nad pekarima i starešinu nad peharnicima. Gospod je pokazao Josifu njihovu budućnost, te je on prorokovao starešini nad pekarima da…

Duh koristoljublja – 2

Milenko Isakov „Prorok odgovori: tako mi Gospoda živoga kome služim, neću ništa da primim. I mada je Neman navaljivao na njega da primi poklon, ne htede” (2.Carevima 5:16) Prošli put smo započeli sa razmišljanjem na temu koristoljublja i videli smo tri negativna primera iz Pisma. Samuilovi sinovi, Ahan i bogataš iz Natanove priče su primeri…