Januar 2010

Radost

Milenko Isakov „I bi velika radost u gradu onome.“ (Dela 8:8) Nebo je mesto savršene radosti. Tamo ne postoji nijedno biće koje je tužno, obeshrabreno ili klonulo. Svaki događaj u nebu je propraćen radošću. Svako delo se vrši u duhu radosti. Nebo je mesto neprekidne radosti zato što tamo boravi njen nepresušivi izvor. Tamo prebiva…

Sigurnost u Bogu

Milenko Isakov „Ko živi u zaklonu Višnjega i u senu Svemogućega počiva govori Gospodu: Ti si utočište moje i branič moj, Bog moj u kojega se uzdam.“ (Psalam 91:1,2) Kada su učenici jednom prilikom pitali Isusa u vezi Njegovog drugog dolaska na zemlju, On im je odgovorio da će tom događaju prethoditi sledeći znakovi na zemlji: ratovi,…

Ne potroši život uzalud!

Milenko Isakov „Ako koji od vas misli da veruje, i ne zauzdava svoj jezik, nego vara srce svoje, njegova vera je uzalud“ (Jakov 1:26) Verovatno ste doživeli neke situacije u životu kada ste mogli da zaključite da ste uzalud potrošili svoj trud, vreme ili novac. Možda ste jako žurili da stignete na autobus, a ipak…

Vršiti volju Božiju

Milenko Isakov „A On im reče: jelo je moje da izvršim volju Onoga koji me je poslao, i da svršim Njegov posao“ (Jovan 4:34) Jednom prilikom Gospod Isus je išao iz Judeje u Galileju. Prolazio je kroz Samariju i seo je da se odmori na Jakovljevom izvoru blizu grada Sihor. Njegovi učenici su otišli u…