Februar 2018

Stav vernika prema hrani

Milenko Isakov „Ali Danilo naumi da se ne skvrni obrokom jela careva i vinom koje on pijaše…” (Danilo 1:8) U Danilu 1 čitamo o divnom primeru Božijih ljudi koji su načinom svoje ishrane bili verni Bogu i koje je Bog kasnije moćno potvrdio za svoje svedoke! Kao predstavnik najvišeg društvenog sloja u Izraelu, Danilo je bio doveden u…

Stav tela u molitvi

Milenko Isakov „Hoću dakle da molitve čine ljudi na svakom mestu, podižući svete ruke bez gnjeva i premišljanja” (1.Timotiju 2:8) Da li je bitan stav tela kada upućujemo molitve Bogu? Kako su se Božiji ljudi molili? Ova pitanja želimo danas da razgledamo u svetlu Božije Reči. U Starom Zavetu ćemo primetiti više slučajeva gde su se…

Živeti u Božijem zaklonu

Milenko Isakov „Ko živi u zaklonu Višnjega i u senu Svemogućega počiva govori Gospodu: Ti si utočište moje i branič moj, Bog moj u kojega se uzdam.“ (Psalam 91:1,2) Kada su učenici jednom prilikom pitali Isusa u vezi Njegovog drugog dolaska na zemlju, On im je odgovorio da će tom događaju prethoditi sledeći znakovi na zemlji: ratovi,…

Bogom podržan propovednik (5)

Milenko Isakov „Bili smo toliko puni ljubavi prema vama, da smo bili voljni da vam predamo, ne samo Božije Evanđelje, nego i svoje živote, jer ste nam postali dragi!“ (1.Solunjanima 2:8) Danas završavamo sa ovom temom koju smo započeli početkom prošlog meseca. U prethodne četiri poruke smo videli prva dva uslova koja propovednik treba da…