Februar 2016

Bog čini što mi ne možemo

Milenko Isakov “Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske; otvori usta svoja i ja ću ih napuniti.” (Psalam 81:10) Božija Reč sadrži mnoštvo obećanja na koja možemo pouzdano da se oslonimo. Ljudi mnogo puta ne održe svoju reč. Mnogo puta krše svoja obećanja. Međutim, Bog uvek drži svoju reč (Psalam…

Mrziti zlo

Milenko Isakov “Mrzeći na zlo držite se dobra” (Rimljanima 12:9) Danas mi je posebno na srcu da podelim sa vama ove reči koje je apostol Pavle pisao Rimljanima. Hrišćani su pozvani na ljubav! Bog je ljubav i svako ko ima ljubav od Boga je rođen i poznaje Boga, a ko nema ljubavi ne poznaje Boga…

Čovek po Božijem srcu

Milenko Isakov „…Gospod je našao sebi čoveka po srcu svojem” (1.Samuilova 13:14) Mi živimo u veoma privilegovanom vremenu jer nam je dostupna kompletna Božija Reč. Gospod Isus je rekao svojim učenicima da su mnogi proroci i pravednici želeli da vide i slušaju ono što su oni gledali i slušali, ali nisu videli i čuli (Mat.13:16,17)….

Nada u Boga

Milenko Isakov „…ali koji se nadaju Gospodu dobijaju novu snagu…“ (Isaija 40:31) Naše telo je stvoreno na takav način da se umara i da mu je potreban odmor. Bog je ustanovio na zemlji smenjivanje noći i dana. Kada nije bilo električne energije, ljudi su išli na odmaranje u sumrak, a čim je svanjivalo polazili su…