Februar 2014

Iskrenost

Milenko Isakov „…učitelju! Znamo da si istinit (iskren) i da ne mariš ni za koga; Jer ne gledaš ko je ko, nego zaista putu Božijem učiš…“ (Marko 12:14) Kada je reč o iskrenosti, možemo sa sigurnošću tvrditi nam da je Gospod Isus savršen primer u tome. U 1.Petrovoj 2:21 piše da je Isus ostavio nama ugled da…

Ne zaboraviti Hrista Isusa

Milenko Isakov “I starešina nad peharnicima ne opomenu se Josifa, nego ga zaboravi” (1.Mojsijeva 40:23) Obed večere Gospodnje je zapovest našeg Spasitelja da se sećamo i opominjemo Njegove smrti i cene koja je morala biti plaćena da bismo bili prihvaćeni u Božiju porodicu. Kada je Isus ustanovio obed večere Gospodnje, On je prelomivši hleb razdelio…

Videlo

Milenko Isakov „Beše videlo istinito koje obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet.“ (Jovan 1:9) Gospod Isus je jednom prilikom učio svoje učenike da se mole Bogu. Rekao im je da se mole sledećim rečima: „Oče naš koji si na nebesima…“ (Mat.6:9). Iz te proste rečenice možemo razumeti da Bog živi na nebu i da je Njegov…

Častoljublje

Milenko Isakov „Kako vi možete verovati kada primate slavu jedan od drugoga, a slave koja je od jedinoga Boga ne tražite?“ (Jovan 5:44) Ovo pitanje je Isus postavio religioznim Jevrejima koji su smatrali da striktno poštuju Božiji zakon i da su pravedni pred Bogom. Smatrali su sebe izabranim Božijim narodom. Bili su sigurni da pripadaju…