Februar 2013

Ljudske zabrane

Milenko Isakov “A Jovan odgovaraći reče: Učitelju, videsmo jednoga gde imenom tvojim izgoni đavole i zabranismo mu, jer ne ide s nama za Tobom” (Luka 9:49) Svaka istinska pobožnost ima veliku opoziciju, protivnike i neprijatelja koji svim silama želi da zabrani i spreči proslavljanje Božijeg imena. Biblija kaže da svi koji hoće da žive pobožno…

Uskakati u opasna mesta

Milenko Isakov “…nego hajde da uskočimo u oko Sirski…” (2.Carevima 7:4) Danas mi posebno leži na srcu da podelim sa vama poruku koju sam slušao od brata Cartera Conlon koji živi i vodi Hristovu crkvu u Njujorku. U 2.Knjizi o Carevima u 6.i 7. poglavlju govori se o tome kako je izraelski grad Samarija bio…

Večna slava

Milenko Isakov “Jer naša laka sadašnja briga donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu, nama koji ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi; jer je ovo što se vidi za vreme, a ono što se ne vidi večno.” (2.Korinćanima 4:17,18)Svi iskreni sledbenici Isusa Hrista imaju izobilje u…

Ne oslanjati se na svoje pretpostavke

Milenko Isakov “Zato ne sudite ništa pre vremena dokle Gospod ne dođe, koji će izneti na videlo što je bilo sakriveno u tami i obijaviće savete srdačne i tada će pohvala biti svakome od Boga” (1.Korinćanima 4:5) Prirodno stanje svakog čoveka jeste da je slab, bezbožnik, grešnik i neprijatelj Bogu (Rim.5:6-10). Danas želim da razmišljamo…