Decembar 2019

Izbavljenje iz Egipta

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Gospod reče Mojsiju: još ću jedno zlo pustiti na Faraona i na Egipat, pa će vas pustiti da idete odavde.” (2.Mojsijeva 11:1) U poglavlju 12 čitamo kako su Izraelci bili izbavljeni iz Egipta. Bog im je rekao da uzmu buket isopa i namažu oba dovratnika i nadvratnik krvlju zdravog, besprekornog jagnjeta,…

Božiji izabrani sluga (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Isto kao što su se Janije i Jamvrije usprotivili Mojsiju, tako se protive istini i ovu – ljudi izopačenog uma, neprekaljeni u veri.” (2. Timotiju 3:8) Draga braćo, ne treba da idemo da podmazujemo kabinete ministara ili članove parlamenta, kao što rade mnogi propovednici danas. Oni misle da je to jedini…

Božiji izabrani sluga (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Na putu, dok je Mojsije bio na konačištu, dođe mu Gospod i htede da ga ubije.” (2. Mojsijeva 4:24)   Mojsije se sada složio da ide kod Faraona. On je opremljen Božanskim autoritetom i ide kao čovek koga je sâm Bog trenirao u periodu od 80 godina. Mojsije je u to…

Tri kvalifikacije za Božije sluge

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “A Gospod mu reče: šta ti je to u ruci? A on odgovori štap.” (2. Mojsijeva 4:2) Bog je dao obećаnje narodu preko Mojsija. Rekao je svim Izraelskim starešinama i vođama: „Izvešću vas iz Egipta i uvešću vas u Hanansku zemlju.“ Ovde postoje dva obećanja. – Izvešću vas iz Egipta. – Uvešću vas…