Decembar 2014

Čuvajte se licemerja

Milenko Isakov   “Kad se na njih skupiše hiljade naroda da stadoše gaziti jedan drugoga, onda poče najpre govoriti učenicima svojim: Čuvajte se kvasca farisejskog koji je licemerje.” (Luka 12:1) Uvodni stih kaže da su hiljade ljudi oko Isusa, a On se obraća baš svojim učenicima tim rečima. Ono što razumem iz toga jeste da…

Krst u slamanju naše volje

Milenko Isakov “Ako ko dođe k meni, a ne mrzi na svog oca i na mater…i na samu dušu svoju, ne može biti moj učenik. I ko ne nosi krst svoj i za mnom ne ide, ne može biti moj učenik” (Luka 14:26,27) Ovo su reči Gospoda Isusa Hrista. Jedna stvar je smatrati ili govoriti…

Karakteristike ovaca

Milenko Isakov “…I ovce idu za Njim, jer poznaju glas Njegov, A za tuđinom neće da idu, nego beže od njega, jer ne poznaju glasa tuđega.” (Jovan 10:4,5)   Prošle sedmice smo videli kolika je uteha i ohrabrenje za svako Božije dete znati da smo stado pod Božijom brigom i ljudi koje On nadgleda. U…

Ovce nebeskog Pastira

Milenko Isakov “Jer je On Bog naš, a mi narod paše Njegove i ovce ruke Njegove Sad kad biste poslušali glas Njegov…” (Psalam 95:7)   Bog je živ, a religija je mrtva stvar. Forma je mrtva! Sve što pokušavamo da stavimo u preciznu formu, bilo da je u pitanju način bogosluženja ili način slavljenja, sve…