Božija obećanja

25.Februar – Odvojen

H.C.Spurgeon “A vi ćete se zvati sveštenici Gospodnji” (Isaija 61:6) Ovo obećanje Izraelu je i za njegove duhovne potomke, to znači za sve vernike. Ako živimo na nivou naše privilegije, trebamo živeti tako jasno pred Bogom da ljudi vide da smo odvojeni za svetu službu i da nas nazivaju sveštenicima Gospodnjim. Možemo imati jednu ili drugu …

25.Februar – Odvojen Read More »