Avgust 2014

Ljubav prema novcu

Milenko Isakov „Jer je koren svih zala srebroljublje kojemu neki predavši se zađoše od vere i na sebe navukoše muke velike“ (1.Timotiju 6:10) Možda nam se u prvi mah čini da ne možemo voleti novac ako nemamo mnogo novca – ako nismo bogati. Međutim, da li znate da totalno siromašan čovek može da bude vrhunski…

Bog ima dobre misli za nas

Milenko Isakov „Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre, a ne zle, da vam dam pošljedak kakav čekate.“ (Jeremija 29:11) Bog ima dobre planove za nas, za život svakoga od nas. Kada Bog razmišlja pojedinačno o nama, On razmišlja sa velikom žudnjom zato što zna da svako od nas ima…

Poznavanje Boga

Milenko Isakov “Ako ga ustražiš kao srebro, i kao sakriveno blago ako dobro ustražiš, tada ćeš razumeti strah Gospodnji i poznanje Božije naći ćeš.” (Priče Solomunove 2:4,5) Živimo u vremenu kada vrlo mali broj ljudi istinski poznaje Boga. Mnogi pričaju, pišu i propovedaju o Bogu. Pišu se i štampaju knjige, osnivaju se internet stranice i…

Bog gleda na srce

Milenko Isakov „…jer ne gledam na ono što čovek gleda; čovek gleda što je na očima, a Gospod gleda na srce“ (1.Sam.16:7)   Gospod Isus je mnogo govorio u pričama. Svaka Njegova priča ima određenu duhovnu poruku za nas. On je došao da objavi kakvo je nebesko carstvo i na koji način možemo postati i…