Avgust 2013

Potreba proročke reči

Milenko Isakov “I imamo najpouzdaniju proročku reč, i dobro činite što pazite na nju, kao na videlo koje svetli u tamnom mestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašim.” (2.Petrova 1:19) Proročka reč o kojoj ovde Petar govori odnosi se na reči svih starozavetnih proroka koje je Bog slao da…

Poslušnost ili neposlušnost ljudskom autoritetu

Milenko Isakov “Petar i Jovan odgovarajući rekoše im: sudite je li pravo pred Bogom da vas više slušamo nego Boga?” (Dela 4:19) Bog nije Bog nereda i bune! On je ustanovio principe po kojima ljudsko društvo treba da funkcioniše. Bog je odredio ljude koji će biti vođe nacija i država. Ne postoji državna vlast na…

Od svakog jezika, kolena, naroda i plemena

Milenko Isakov “Potom videh, i gle, narod mnogi, kojega niko ne može izbrojiti, od svakog jezika, kolena, naroda i plemena, stajaše pred prestolom i pred jagnjetom obučen u haljine bele i palme u rukama njihovim” (Otkrivenje 7:9) Jovan je jasno video veliko mnoštvo naroda kojega niko nije mogao da izbroji. Video je ljude različitog jezika, kolena,…

Uticaj komentara bližnjih

Milenko Isakov “I od toga dana Saul gledaše popreko Davida.” (1.Samuilova 18:9) U 18.poglavlju 1.Samuilove knjige opisuju se žene iz raznih gradova u Izraelu koje su uz pevanje slavile pobedu Izraelskog naroda nad Filistejima. One su govorile kako je Saul pobio hiljadu neprijatelja, a David svojih deset hiljada. Kada je Saul čuo njihov komentar, razgnjevio…

Obeležja kultizma (4)

Milenko Isakov “Stojte dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti.” (Galatima 5:1) Danas ćemo završiti razmatranje karakteristika kultizma. Kao što je bilo spomenuto u prethodnim porukama, kao vernici možemo biti deo hrišćanske zajednice koja ima ispravnu Biblijsku nauku i pobožne, duhovne vođe, a ipak gajiti kultistički…