April 2018

Čist život

Milenko Isakov   “Ali dajite milostinju od onoga što je unutra; i gle, sve će vam biti čisto.” (Luka 11:41) Prošli put smo započeli sa razmišljanjem o čistoti srca koju Bog želi da nam dâ. Videli smo da smo rođeni kao prljavi grešnici, ali da nas je Gospod Isus svojom žrtvom osvetio i učinio pravednicima…

Čistota srca

Milenko Isakov “Fariseju slepi! Očisti najpre iznutra čašu i zdelu da budu i spolja čiste.” (Matej 23:26) Svi koji smo potomci Adama i Eve, rođeni smo sa prirodom koja ima tendenciju ka grehu i prljavštini. To mnogi stihovi Pisma potvrđuju. U Psalmu 51:5 David kaže: “Gle, u bezakonju rodih se, i u grehu zatrudni moja mati sa…

Potreba proročke reči

Milenko Isakov “I imamo najpouzdaniju proročku reč, i dobro činite što pazite na nju, kao na videlo koje svetli u tamnom mestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašim.” (2.Petrova 1:19) Proročka reč o kojoj ovde Petar govori odnosi se na reči svih starozavetnih proroka koje je Bog slao da…

Svaka naša potreba je podmirena u Hristu

Milenko Isakov “Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske; otvori usta svoja i ja ću ih napuniti.” (Psalam 81:10) Božija Reč sadrži mnoštvo obećanja na koja nesumnjivo možemo pouzdano da se oslonimo. Ljudi mnogo puta ne održe svoju reč. Mnogo puta krše svoja obećanja. Međutim, Bog uvek drži svoju reč…