April 2017

Bežite od idolopoklonstva

Milenko Isakov „Zato, ljubazna braćo moja, begajte od idolopoklonstva.” (1.Korinćanima 10:14) U Knjizi izlaska nailazimo na jedan čudan događaj. U 32.poglavlju čitamo o tome kako je Izraelski narod došao pred Arona i rekao: “Hajde načini nam bogove koji će ići pred nama” (stih 1). Mojsije je otišao na Sinajsku goru da primi Božiji zakon i zapovesti i…

Biti odgovoran

Milenko Isakov „Dozvavši pak deset svojih sluga dade im deset kesa, i reče im: trgujte dok se ja vratim” (Luka 19:13) Gospod Isus je ispričao priču o čoveku koji je poverio svojim slugama srebro pre nego što je otišao u daleku zemlju da primi carstvo. Tu priču čitamo u 19.poglavlju Evanđelja po Luci. Taj čovek…

Mnogi prvi će biti zadnji

Milenko Isakov “Tako će biti poslednji prvi i prvi poslednji; jer je mnogo zvanih, a malo izabranih” (Matej 20:16) Ništa na ovom svetu nije postojanije od Reči koje je govorio Isus Hrist. Nebo i zemlja će proći, ali Isusove reči neće nikada proći (Mat.24:35). Mnogo toga što je Isus govorio odnosi se na događaje koji će…

Škola Božije blagodati

Milenko Isakov „Jer se pokaza blagodat Božija koja spasava sve ljude, učeći nas da se odrečemo bezbožnosti i želja ovoga sveta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovome svetu.” (Titu 2:12) Iz ovog stiha možemo jasno razumeti smer delovanja Božije blagodati. Glavni zadatak blagodati Božije jeste da spasava ljude! U Efescima 2:8…