April 2011

Sve što je dobro potiče od Boga

Milenko Isakov „Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti im mišica njihova pomože, nego Tvoja desnica i Tvoja mišica, i svetlost lica Tvojega, jer ti bijahu omilili” (Psalam 44:3) U ovoj poruci ćemo detaljnije razmotriti prvih 8 stihova Psalma 44. Taj psalam su zapisali Korejevi sinovi. Korej je bio jedan od inicijatora pobune protiv Mojsija dok se…

Božija blizina

Milenko Isakov „…da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga nas” (Dela 17:27) Kada je apostol Pavle propovedao u Atini, on je rekao tadašnjim Grcima da je Bog stvorio svet i sve što je u njemu i da je On gospodar neba i zemlje. Ovo je…

Poruka laodikijskoj crkvi

Milenko Isakov „I anđelu Laodikijske crkve napiši: tako govori Amin, svedok verni i istiniti, početak stvorenja Božijega…” (Otkrivenje 3:14) Apostol Jovan je čuo glas kao trube koja je govorila: “Ja sam alfa i omega, prvi i poslednji” (Otkr.1:10). To je bio glas proslavljenog Gospoda Isusa Hrista koji je imao poruke za sedam tadašnjih azijskih crkava. Jovan je…

Blagoslov zajednice vernika

Milenko Isakov „A vi ste telo Hristovo i udi među sobom.” (1.Korinćanima 12:27) Prošli put smo razumeli da je Božija volja za nas da čuvamo jedinstvo Duha u svezi mira sa svim udovima Hristovog tela. Danas želimo da vidimo kako i zašto je Bog predvidio da se novozavetni vernici formiraju u lokalne hrišćanske zajednice i…

Jedinstvo duha

Milenko Isakov „Starajući se držati jedinstvo duha u svezi mira” (Efescima 4:3) Poslanica Efescima sadrži šest poglavlja. U prva tri poglavlja Pavle objašnjava to čudesno spasenje koje je Bog omogućio ljudima kroz Isusa Hrista, a u druga tri poglavlja on govori o tome kako treba da izgleda život onih koji su primili izbavljenje Hristovom krvlju…