April 2022

Zašto je Saul podbacio (1)

„Ali sada se tvoja carska vlast neće održati. Gospod je sebi potražio čoveka koji je po Njegovom srcu i postavio ga za vladara nad svojim narodom, jer se ti nisi držao zapovesti Gospodnje.“
(1.Samuilova 13:14)