Milenko Isakov

Žrtva za greh (1)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “Ako ko zgreši nehotice i učini nešto što je Gospod zabranio da se ne čini…“ (3. Mojsijeva 4:2) Četvrti prinos bila je žrtva za greh (poglavlje 4). Vrlo je interesantno primetiti da se ovde spominje samo “nehotičan greh”. “Ako ko zgreši nehotice i učini nešto što je Gospod zabranio da se …

Žrtva za greh (1) Read More »

Tuđa vatra

Zac Poonen (Preveo Milenko Isakov) “…Oni prinesoše pred Gospodom oganj tuđ,  a to im On ne beše zapovedio.” (3. Mojsijeva10:1) Šta rade Hrišćani kada ne žele da plate cenu predavanja svog tela kao žrtvu paljenicu, a ipak žele da dobiju vatru? Oni proizvode lažnu vatru – falsifikat. Upravo to vidimo u 3.Mojs.10:1,2 – “Nadav i …

Tuđa vatra Read More »

Žrtva paljenica (2)

Zac Poonen(Preveo Milenko Isakov) “…Evo me, ja idem, da izvršim volju Tvoju!” (Jevrejima 10:9) Pogledajte još jedan primer: U Luci 4:38-42 čitamo o velikom probuđenju u gradu. Sledećeg jutra mnoštvo naroda Ga ja nagovaralo da ostane tamo i da se nastave sastanci probuđenja, ali Isus je rekao: “Ne.” Zašto? Zato što pre nego se sreo …

Žrtva paljenica (2) Read More »