Uloga muža i žene

Pier Meindertsma

“Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!”

(Rimljanima 10:17)

Konferencija “Božiji plan za brak i porodicu”

1.poruka – Uloga muža i žene kao slika odnosa Hrista i Crkve

Pier Meindertsma