Pogled na Božije metode discipline

Steve Luibrand

“Tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje Rečju Božijom!”

(Rimljanima 10:17)

Konferencija “Božiji plan za brak i porodicu”

4.poruka – Pogled na Božije metode discipline

Steve Luibrand