Dobro došli!

Cilj celokupnog sadržaja ovog sajta je da potvrdi životvornu silu, oštrinu i jačinu Božije Reči koja uz natprirodno delovanje Svetog Duha prerađa izgubljene ljudske duše na novi život i postepeno ih preobražava u obličje i karakter Gospoda Isusa Hrista.

Za koga je namenjena “Božija Reč”?

Namenjena je svim ljudima! Posebno je namenjena osobama koje vide ispraznost i besmisao života na zemlji i koje su bez Boga bezuspešno tragale za istinskom srećom. Namenjena je i Hrišćanima koji se ne zadovoljavaju površnim i formalnim religioznim životom, nego traže puninu Svetog Duha u svojim životima.

Aktuelna sedmična poruka

“…nemoj da se uzoholiš i zaboraviš Gospoda, svoga Boga,
koji te je izveo iz Egipta, kuće ropstva

(5.Mojsijeva 8:14)

 

Sedmična poruka - prijava

Bogosluženja:
Nedelja: 15h
Četvrtak: 19:30h

Svi su dobrodošli!