Naslovna

Dobrodosli

Dobrodošli!

Cilj celokupnog sadržaja ovog sajta je da potvrdi životvornu silu, oštrinu i jačinu Božije Reči koja uz natprirodno delovanje Svetog Duha prerađa izgubljene ljudske duše na novi život i postepeno ih preobražava u obličje i karakter Gospoda Isusa Hrista.


Rađajte rod da bi Otac dao ono što tražite - 23.Lekcija - Sa Hristom u školi molitve

 

 

Biblijski stih

"Budite dakle milostivi kao i otac vaš što je milostiv"

Luka 6:36

Bogosluženja

Nedelja 15:00 - 18:00

Svi su dobrodošli!

Kosovska 17, Novi Sad

Srbija

Sedmična poruka