Dobrodošli

Cilj celokupnog sadržaja ovog sajta je da potvrdi životvornu silu, oštrinu i jačinu Božije Reči koja uz natprirodno delovanje Svetog Duha prerađa izgubljene ljudske duše na novi život i postepeno ih preobražava u obličje i karakter Gospoda Isusa Hrista.

Za koga je namenjena “Božija Reč”?

Namenjena je svim ljudima! Posebno je namenjena osobama koje vide ispraznost i besmisao života na zemlji i koje su bez Boga bezuspešno tragale za istinskom srećom. Namenjena je i Hrišćanima koji se ne zadovoljavaju površnim i formalnim religioznim životom, nego traže puninu Svetog Duha u svojim životima.

Aktuelna sedmična poruka

Gorka voda postaje slatka

“Kada su stigli do Mare, nisu tamo mogli da piju vodu, jer je bila gorka.Zato se to mesto i zove Mara.”
(2.Mojsijeva 15:23)

Sedmična poruka

Bogosluženja

Nedelja: 15:00 – 18:00
Četvrtak: 19:30 – 21:00
Svi su dobrodošli!