Dobro došli!

Cilj celokupnog sadržaja ovog sajta je da potvrdi životvornu silu, oštrinu i jačinu Božije Reči koja uz natprirodno delovanje Svetog Duha prerađa izgubljene ljudske duše na novi život i postepeno ih preobražava u obličje i karakter Gospoda Isusa Hrista.

Za koga je namenjena “Božija Reč”?

Namenjena je svim ljudima! Posebno je namenjena osobama koje vide ispraznost i besmisao života na zemlji i koje su bez Boga bezuspešno tragale za istinskom srećom. Namenjena je i Hrišćanima koji se ne zadovoljavaju površnim i formalnim religioznim životom, nego traže puninu Svetog Duha u svojim životima.

Aktuelna sedmična poruka

“Svi Izraelci su gunđali protiv Mojsija i Arona 
i cela zajednica im reče:
“Kamo sreće da smo pomrli u Egiptu!
Ili da smo bar pomrli u ovoj pustinji!”

(4.Mojsijeva 14:2)

Sedmična poruka - prijava

Bogosluženja:
Nedelja: 15h
Četvrtak: 19:30h

Svi su dobrodošli!